Ul. Petra Hektorovića 31, 21210, Solin

Čulić Elektro Centar d.o.o. – KARTICA VJERNOSTI

Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti kupaca “Čulić EC kartica vjernosti”. Ovim općim uvjetima uređuje se članstvo u programu nagrađivanja vjernosti kupaca “Čulić EC kartica vjernosti” (dalje:Program). Izdavatelj kartice je društvo Čulić Elektro Centar d.o.o., OIB: 96434662616, Hektorovićeva 31, 21210 Solin (dalje:Izdavatelj).

PRISTUPANJE PROGRAMU

Članom Programa može postati pravna i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili punoljetna fizička osoba s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem pristupnice osoba prihvaća ove Opće uvjete i postaje Članom Programa. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeni ili u potpunosti ukine Program.

KORIŠTENJE KARTICE

Kartica se izdaje besplatno, nije prenosiva, ne predstavlja sredstvo plaćanja i može ju koristit isključivo Član – potpisnik pristupnice. Kartica ne obvezuje Člana na kupnju. Član svoju karticu koristi za ostvarivanje prava na kupnju s popustom u poslovnicama Izdavatelja. Da bi prilikom kupnje ostvario pravo na popust, Član je obvezan karticu predočiti na blagajni. Članu je dodijeljena grupa rabata na sve proizvode iz asortimana Izdavatelja. Ukoliko u akciji nije posebno istaknut popust za Članove, Član može kupiti proizvod pod uvjetima akcije koji se primjenjuju za sve ostale kupce koji nisu članovi Programa, te u tom slučaju ne ostvaruje dodatne pogodnosti. Popusti (redovni popust za sve kupce i popust za Članove) se međusobno ne zbrajaju i nije ih moguće kombinirati.

OTKAZ

Član ima pravo, bez navođenja razloga, otkazati korištenje kartice slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: info@culic.net ili pozivom na telefon +385 21 204 333, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Hektorovićeva 31, 21210 Solin. Pri otkazivanju kartice putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program. Otkaz kartice vrijedi od trenutka zaprimanja obavijesti o otkazu. Izdavatelj ima pravo u svako doba bez ikakvog obrazloženja otkazati korištenje kartice Članu uz opoziv važenja kartice.

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova u svrhe učlanjenja i ostvarivanja prava na popust i pogodnosti pri kupnji i prati podatke o korištenju kartice i ostvarenim popustima u svrhe poboljšanja i razvoja usluga i proizvoda. Obrada osobnih podatka u svrhe ostvarenja članstva i ostvarenja popusta nužna je, stoga povlačenjem suglasnosti za obradu podataka u ove svrhe prestaje članstvo u Programu. Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova i sukladno suglasnostima koje je Član odabrao na pristupnici. Obrada osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga (primanje obavijesti o proizvodima i uslugama iz asortimana Izdavatelja, primanje prilagođenih poruke i posebnih ponuda i sl.) temelji se isključivo na suglasnosti Člana. Danu suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga Član može povući slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: info@culic.net, pozivom na telefon +385 21 204 333, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Hektorovićeva 31, 21210 Solin. Nakon što Član povuče suglasnost, Izdavatelj neće obrađivati njegove osobne podatke u svrhe marketinga, a povlačenje ove suglanosti ne utječe na članstvo u Programu. Pri odjavljivanju putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova za vrijeme trajanja članstva u Programu. Nakon prestanka članstva u Programu (ukidanjem Programa od strane Izdavatelja ili otkazom članstva od strane Člana) Izdavatelj više neće obrađivati osobne podatke Članova. Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova programa koji su na temelju posebne suglanosti pristali da se njihovi podatci obrađuju u svrhe direktnog marketinga i druge svrhe sukladno o suglanostima do trenutka povlačenja suglasnosti.

PRAVA ČLANA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Član ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
  • pravo na pristup osobnim podatcima
  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka
  • ograničenje obrade osobnih podataka
  • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).
Član je dužan obavijestiti Izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka.

KONTAKT ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka Član može uputiti na adresu elektroničke pošte info@culic.net ili pozivom na telefon +385 21 204 333. Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

DOSTAVA KORISNIKU

Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je Član obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

O svakoj izmjeni Općih uvjeta Programa Izdavatelj će Članove obavijestiti putem internetske stranice www.culic.net/CulicEC-kartica-vjernosti/. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 7 dana od dana objave na navedenoj internetskoj stranici, a smatraju se prihvaćenima, ako Član u tom roku ne vrati karticu niti pisanim putem otkaže korištenje kartice. U svakom trenutku možete povući privolu. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Možete prestati biti član Čulić EC kartice vjernosti nakon čega nećete imati naše pogodnosti. Kontakt za povlačenje privole i prestanak članstva: info@culic.net ili pisani dopis na adresu Čulić Elektro Centar d.o.o., Hektorovićeva 31, 21210 Solin.
Ul. Petra Hektorovića 31, 21210, Solin